Памет с произволен достъп

RAM памети

Паметта с произволен (непосредствен) достъп или RAM (от английски: random-access memory) е вид компютърна памет, която позволява неограничен достъп до произволна част от запаметените данни, за разлика от паметта с последователен достъп и която има относително голяма скорост, за разлика от запаметяващи устройства като твърдите дискове. Най-често под RAM се разбира динамична памет с произволен достъп, която намира широко приложение като оперативна памет в изчислителната техника.

повече информация - https://bg.wikipedia.org/wiki/

Оперативна памет

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Оперативна памет е вид компютърна памет, която съдържа инструкции за централния процесор и различни данни използвани при неговата работа. В архитектурата на фон Нойман това е бързодействаща памет, с която процесорът обменя данни без посредничеството на други устройства. В оперативната памет се съхраняват кодът на изпълняваната програма и данните, върху които се извършват операциите. В съвременните системи се използва и кеш памет, която обикновено е разположена в чипа на процесора и осигурява време за достъп, съизмеримо с вътрешните за процесора операции.

повече информация - https://bg.wikipedia.org/wiki/

Оперативни памети

Оперативната памет е за компютъра подобие на кратковременната памет за човека. Тя служи за съхранение натрупване и бърз трансфер на данни, в процеса на обработката им, и е междинно звено, между твърдият диск или периферийно устройство, служещо за съхранение на готови и частично обработени данни за дълъг период от време, или устройства които са вградени или подключени към някой от сериините входно-изходни портове, в това число и четци за външни носители.

продължава на адрес - https://www.kaldata.com/forums/topic/205959

Процесор - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80

в този урок съм посочил линкове към доста обширна информация за основната интегрална схема която контролира работата на целия хардуер в конпютърната система. материалът за различните видове процесори, производители и други данни са развити от викито ;) , има да четете много и да учите много за тази основна част на компютъра. има различни стандарти, архитектури, производители, скорости на работа /честота/ и други параметри които трябва да се знаят за да може да различавате различните видове процесори при дадено задание или проект за реализаация

Процесор е общ термин, с който се назовават разнообразни електронни устройства или програмни средства за обработка на информация.

Процесори са:

Електронни устройства

микропроцесор

централен процесор на компютър

графичен процесор

цифров сигнален процесор

аналогов аудио процесор, използван в радиостанциите и звукозаписните студия

входно-изходен процесор

Програмни средства

предпроцесор – извършва предварителна обработка на информация преди тя да бъде подадена на друга програма (например на компилатор)