таймер 555 с различни честоти - промяна на стойнстта на потенциометъра RV1 може да доведе до по ниска или по висока честота на генератора. ако ви трябват още по-ниски честоти, използвайте някой от двоичните броячи на серия 74LS/HC промерно 74LS193. броячите може да ги навържете каскадно /последователно/ като на входа на първия пускате примерно 50 херца и на изходите на броячите ще се получат различните честоти. симулация на протеус на схемата също е възможна както тази която съм показал. ако светодиода не ви е необходим на изхода на генератора директно можете да го включите към избраният от вас изход на делителните броячи. захранването на схемата е стандартно стабилизирано +5 волта от 75L05. филтрация с кондензатори електронилитни и неелектролитни както и диод против обратно включване на захранването. ако схемата на делитела с броячите ви се вижда сложна можете да ползвате интегралата от същата серия 74HC4020. намерете я в интернета и вижте как може да ви бъде полезна за много схеми и решения в електрониката.