производство на печатни платки - цял филм, гледайте внимателно печелите обезаателно :)
https://www.youtube.com/watch?v=Su0PIw5OaYQ