обърнете внимание на разликата между файловете initcpu.h и initcpu.c !!!!!!

кодът на файла който сме показали подолу е оригинален и работещ за процесорите 16F1827 и 16F1847. обяснение за всеки един от въведените регистри можете да получите като намерите името на съответния регистър във пдф файла. имайте предвид, че името на всеки регистър със дадена стойност написан като код във този файл, ще включи или изключи дадена функция на процесора за последваща работа на даден пин или вътрешен ресурс за употреба. файлът initcpu.c е програмен код със системно конфигуриране на функциите на всеки един блок на процесора направен и програмиран да работи от завода производител.

знакът със две наклонени черти във програмния език С/С++ се приема от компилатора като коментар // това е коментар във кода, или се нарича просто бележка на програмиста за да знае какво се случва на този ред. коментара започва веднага след знака // и завършва там където натиснете бутона ЕНТЕР /ENTER/ или казано накратко, на края на програмния ред.

#include <xc.h>
// #include <pic16F1827.h> // #include <pic16F1847.h> - // този ред е коментар във програмата
#include "initcpu.h"

void init_cpu()
{
OSCCON = 0b01111010; // 8 Mhz

ANSELA = 0b00000000;
LATA = 0b00000000;
TRISA = 0b00100000; // RA5 only input - pin /MCLR !!!

ANSELB = 0b00000000;
LATB = 0b00000000;
TRISB = 0b00000000;

}


 

инициализация на PIC процесор - initcpu.h

файла трябва да съдържа само този код, нищо повече

#ifndef _INITCPU_
#define _INITCPU_

void init_cpu();
#endif

конфигурационен файл fuse.h /фюзове/ на проекта. в тази директория ще намерите всички помощни файлове за всички процесори със подорбно описание на фюзовете на всеки един процесор. внимателно изберете и отворете със и-нет браузър файла и прочетете как да напишете фюзовете за вашият процесор. всички фюзове имат по няколко възможни стойности, като внимателно  прочетете пдф файла на процесора кой фюз за каква функция отговаря. ще дадем примерен фюз файл за 16F1827 като се има предвид схемното решение на примера, както и каква задача има да извърши процесора

 
 

следва съдържание на пълен фюз файл за процесор PIC 16F1827/47 със кратко описание на всяка функция. може да потърсите във пдф файла на процесора като внимателно прочитате инфото за всяка функция която е описана тук.

//FOSC =    Oscillator Selection - избор на генератор на тактова честота - външен, вътрешен, варианти
#pragma config FOSC = INTOSC

//WDTE =    Watchdog Timer Enable - разрешаване на стражевия таймер
#pragma config WDTE = OFF

//PWRTE =    Power-up Timer Enable
#pragma config PWRTE = ON

//MCLRE =    MCLR Pin Function Select - ВНИМАНИЕ !!! за този пин и неговите функции ще има специален урок !!! за сега винаги настройвайте да бъде изключен !!!! избор за пин за ресет на процесора
#pragma config MCLRE = OFF

//CP =    Flash Program Memory Code Protection - защита на софтуера от евентуално сваляне директно от процесора през програматора.
#pragma config CP = ON

//CPD =    Data Memory Code Protection - защита на данните във вътрешния еепром от сваляне през програматора
#pragma config CPD = ON

//BOREN =    Brown-out Reset Enable
#pragma config BOREN = OFF

//CLKOUTEN =    Clock Out Enable - изход на тактовия генератор към даден пин на процесора
#pragma config CLKOUTEN = OFF

//IESO =    Internal/External Switchover
#pragma config IESO = OFF

//FCMEN =    Fail-Safe Clock Monitor Enable
#pragma config FCMEN = OFF

//WRT =    Flash Memory Self-Write Protection
#pragma config WRT = OFF

//PLLEN =    PLL Enable - избор на умножител на тактовата честота от вътрешния или външния генератор
#pragma config PLLEN = OFF

//STVREN =    Stack Overflow/Underflow Reset Enable
#pragma config STVREN = OFF

//BORV =    Brown-out Reset Voltage Selection
#pragma config BORV = HI

//LVP =    Low-Voltage Programming Enable
#pragma config LVP = OFF

създаване на нов  проект за PIC процесор в MPLAB


  
 

Програматори за PIC процесори и друго необходимо оборудване
Ще разгледаме следващата стъпка от програмирането на процесорите. Това е момента в който зареждате вашият hex файл във процесора и ако всичко сте направили както трябва електронният модул трябва да заработи веднага след подаването на захранващото напрежение.
Програматорите които предлагат фирмата microchip са два модела.
PICKIT 2 – този програматор е по стар модел, като за времето си е бил единственото средство поддържащо всички произведени до момента процесори. Оригиналният произведен в щатите е пълна софтуерна и хардуерна версия, като в интернет се предлагат все още и варианти на изработка и софтуер за поддръжка на процесори.

продължава за регистрирани потребители .....