нов урок за типове данни във езика С - char & int. как се инициализират, как се ползват във сорс кода. изобщо как се прави основата на сорс кода в програмирането на какъвто и да е софтуер в езика С

линк към тубата >>> https://www.youtube.com/watch?v=t-ZjnuB9ZpE

 

енкодер, таймер, прекъсване, импулси и как се прави. бърз урок за енкодерите, таймерите, прекъсванията на процесора и как се сглобява това всичко в софтуера за да може системата да работи нормално. интересен урок, който ще ви помогне да работите коректно с енкодерните системи, как да различавате входящите импулси, как да настроите електрониката и софтуера за да върви гладко мехниката и ако има проблем с механиката да го отчете И отреагира електрониката.

линк за видеото >>> https://www.youtube.com/watch?v=zeNfJ59r98g

код за урока за таймерите в пик процесорите -

link here >>> http://karadev.net/basto/?dir=timer_pic1829

препоръчително използване на NOTEPAD++ с настройка за разпознаване на С/С++ код за да можете да видите различните регистри, променливи и другите особенности на езика за програмиране на пик процесорите.

симулацията е в програмата протеус, версия последна има я в нета, или си начертайте собствена схема според графиките в предните уроци. успех

========================= MAIN.C =============================

#include <xc.h>
//#include <pic16f1829.h>
#include "initcpu.h"
#include "main.h"
#include "fuse.h"
#include "timers.h"            // here is interrupt function
//#include "lcd.h"            // for later use in this project

void main(void)
{    init_cpu();
        //PORTB = 8;
    while(1)
    {    
    // increase Postscaler value 0<>15
    if(T2OUTPS_plus == 1)
        { __delay_ms(350); //delay for button
            T2CONbits.T2OUTPS++;
             // sum + 16 for start count from RB4
            PORTB = PORTB + 16; // indicator plus + 1
            if(T2CONbits.T2OUTPS == 0)
            { PORTB = 0;} // null indicator
        }
    
     // decrease Postscaler value 0<>15
    if(T2OUTPS_minus == 1)
        {__delay_ms(350);//delay for button
            T2CONbits.T2OUTPS--;
            PORTB--; // indicator minus - 1
            if(T2CONbits.T2OUTPS == 0)
            { PORTB = 0; } // null indicator
        }
    
    // increase Prescale value 0<>3
    if(T2CKPS_plus == 1)
        {__delay_ms(350);//delay for button
            T2CONbits.T2CKPS++;PORTA++;
            if(T2CONbits.T2CKPS == 0)
            {
            PORTA = 0;    
            }
        }
} // END WHILE


} // END MAIN

========================= TIMERS.C =============================
функцята която обработва прекъсвате е предварително дефининирана в ХС8 и трябва само да я извиката както е показано в кода по-долу. вътре във функцията нулирате флага на таймера и след това изпълнявате командите който ви трябват. колкото и софтуер да напишете в таймера честотата на който  и да използвате таймер няма да се промени. което е целта на задачата.

========================= TIMERS.C =============================

#include <xc.h>
#include "main.h"
#include "timers.h"

unsigned char flag_timerirq = 0;

void __interrupt() timer2(void)
{    PIR1bits.TMR2IF = 0;
    //======================
    // check on scope for frequency VARIANT 1
    //notused6 = 1; //PORTAbits.RA5
    //notused6 = 0; //PORTAbits.RA5
    //======================
    // check on scope for frequency VARIANT 2
    if(flag_timerirq == 0) // full period freq
            {                    // multypile by 2 for
            LATA5 = 1;        // real frequency
                flag_timerirq = 1;
            }
        else
            {    LATA5 = 0;
                flag_timerirq = 0;
            }


} // END OF INTERRUPT TIMER2

========================= INITSPU.C =============================

стартирането, инициализацията на таймера и настройката на делителите на таймера се правят във този файл. промяната на стойностите на делителите може да направите където и да е в софтуера, стига това да ви върши работа. четете внимателно пдф файловете кои регистри са само четене и кои може и да бъдат променяни ако се налага от смисъла на приложението.

========================= INITSPU.C =============================


#include <xc.h>
//#include <pic16f1829.h>
#include "main.h"

void init_cpu(void)
{
OSCCON = 0x72; // 4F - 1Mhz // 6A - 4Mhz
                // 0x72 - 8Mhz // 0x7A - 16Mhz
OPTION_REG = 0b10000000; // TIMER0 REG // pull up is DISABLE

CM1CON0 = 0b00000000;
CM1CON1 = 0b00000000;

CM2CON0 = 0b00000000;
CM2CON1 = 0b00000000;
                
ADCON0 = 0b00000000;
ADCON1 = 0b00000000;

CLKRCON = 0b00000000; // slew rate is OFF
MDCON = 0b00000000; // slew rate is OFF

ANSELA = 0b00000000;
TRISA  = 0b00001000; // /MCLR = 1 always
PORTA = 0x00;
WPUA = 0x00;

ANSELB = 0b00000000;
TRISB  = 0b00000000;
PORTB = 0x00;
WPUB = 0x00;

ANSELC = 0b00000000;
TRISC  = 0b00000111;
PORTC = 0x00;
WPUC = 0x00;

MDMSODIS = 1; // logic cell disables

GIE = 1 ; // enable general interrupts FOR ALL
PEIE = 1; // enable peripherial interrupts FOR ALL
TMR2IE = 1; // // enable TIMER2 interrupts
// set bits from pdf for timer prescaler and post scaller
T2CON = 0b00000000; // and timer2 on / off
T2CONbits.T2OUTPS = 0; //0-15 // Timerx Output Postscaler Select bits
T2CONbits.T2CKPS = 0; //0-3  // Timer2-type Clock Prescale Select bits
T2CONbits.TMR2ON = 1; // enable timer2 to start


}
========================= INITSPU.C =============================

ОЧАКВАЙТЕ СОФТУЕРА И ВСИЧКО УПОТРЕБАТА НА ТАЙМЕРИТЕ С КОМАНДИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ПРОГРАМА, КАКТО И ВЪВ ФУНКЦИЯТА ЗА ОБРАБОТКА НА ПРЕКЪСВАНИЯТА !!!!

ДАДЕНИТЕ ГРАФИКИ ВЪВ ПРЕДНИТЕ УРОЦИ СА ОТ СИМУЛАЦИЯТА НА СЪЩИЯ СОФТУЕР КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ВЪВ СЛЕДВАЩИТЕ УРОЦИ И ОБЯСНЕН ПОДРОБНО, КАКТО И ЦЯЛОСТЕН РАР ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ И УПОТРЕБА ОТ ВСЕКИ ПРОЧЕЛ И УСВОИЛ ТАЙМЕРИТЕ НА ПИК ПРОЦЕСОРИТЕ


малко графики от интернета показващи някои важни процеси и настройки за таймерите, както и как да се управляват и какъв ще е резултата от тяхното управление в обия процес.

показаните регистри имат възможност за зареждане от софтуера, както и промяна в работния процес чрез зареждане на нова стойност в регистъра.

регистърът TMR2  е стартовият регистър от който таймерът почва да брои или казано да му увеличава стойноста АВТОМАТИЧНО = ХАРДУЕРНО !!!! всеки път когато постъпи импулс на входа на TMR2 регистърс от изхода на програмируемия делител регистър PRESCALER !!! не е необходимо софтуерно да увеличавате стойността, това се прави хардуерно от самия таймер !!!! просто съм показал какво се случвам със стойността на таймера при стартирането му и при постъпването на импулси.

регистърът PR2 е този който е краят на броенето и с който регитър КОМПАРАТОР / COMPARATOR/ сравнява дали TMR2 е достигнал стойноста за генериране на прекъсване в основната програма на процесора.

когато стойностите на двата регистъра се изравнят, се подава импулс към TMROUPUT и едновременно с това се генерира прекъсване, като е подава импулс към POSTSCALER регистъра който е програмируем делител, както и PRESCALER регистъра. ПРЕКЪСВАНЕТО се отчита от флага за прекъсване на този таймер TMR2IF, като флага се установява в единица и софтуерно трябва да се нулира преди да се изпълнят командите във функцията за прекъсване на таймера.

когато се изпълнят всички команди във функцията за прекъсване, управлението се предава към централната програма и процеса се повтаря отново и отново докато има захранване на схемата :) и/или се случи събитие което влияе на самият таймер дали да бъде спрян или пуснат по време на централната програма. варианти за употреба на таймерите има много, както хардуерни управления така и чисто софтуерни варианти за обработка на данни, времена и други функции.


 

Софтуерните функции на таймерите се програмират във специална функция за прекъсване, в която се проверява флага на прекъсване на таймера, като след това се нулира и след това се изпълнява кода който искате периодично таймера да изпълнява като функция на процесора.

от блоковата схема по-надолу можете да видите как са свързани таймерите като хардуерни блокове към общата шина за данни в ядрото на процесора. диаграмата както и цялата налична информация за процесора е написана във пдф файла на страницата на сайта на микрочип за този процесор.

различните блокове на процесора са описани подробно във същия файл на процесора, като разделените в отделни глави теми съдържат както описание на регистрите, графики на подаваните сигнали от и към процесора, така и пълна техническа документация за управлението на всеки блок поотделно като хардуерен модул в ядрото на процесора.

 

ОЧАКВАЙТЕ СОФТУЕРА КЪМ ТАЗИ СИМУЛАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ КОИТО СЕ СЛУЧВАТ ЗА ДА РАБОТИ ЕДИН ТАЙМЕР ИЛИ АКО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРОЦЕСОРА ИЗИСКВА МОЖЕ И СЪС ДВА И ТРИ ТАЙМЕРА !!!!!

менюто показано по-долу е менюто в което по време на ПАУЗА НА СИМУЛАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПОКАЖЕ МЕНЮТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПРОЦЕСОРА И/ИЛИ ДРУГИ ЧИПОВЕ В СИМУЛАЦИЯТА