конфигурационен файл fuse.h /фюзове/ на проекта. в тази директория ще намерите всички помощни файлове за всички процесори със подорбно описание на фюзовете на всеки един процесор. внимателно изберете и отворете със и-нет браузър файла и прочетете как да напишете фюзовете за вашият процесор. всички фюзове имат по няколко възможни стойности, като внимателно  прочетете пдф файла на процесора кой фюз за каква функция отговаря. ще дадем примерен фюз файл за 16F1827 като се има предвид схемното решение на примера, както и каква задача има да извърши процесора

 
 

следва съдържание на пълен фюз файл за процесор PIC 16F1827/47 със кратко описание на всяка функция. може да потърсите във пдф файла на процесора като внимателно прочитате инфото за всяка функция която е описана тук.

//FOSC =    Oscillator Selection - избор на генератор на тактова честота - външен, вътрешен, варианти
#pragma config FOSC = INTOSC

//WDTE =    Watchdog Timer Enable - разрешаване на стражевия таймер
#pragma config WDTE = OFF

//PWRTE =    Power-up Timer Enable
#pragma config PWRTE = ON

//MCLRE =    MCLR Pin Function Select - ВНИМАНИЕ !!! за този пин и неговите функции ще има специален урок !!! за сега винаги настройвайте да бъде изключен !!!! избор за пин за ресет на процесора
#pragma config MCLRE = OFF

//CP =    Flash Program Memory Code Protection - защита на софтуера от евентуално сваляне директно от процесора през програматора.
#pragma config CP = ON

//CPD =    Data Memory Code Protection - защита на данните във вътрешния еепром от сваляне през програматора
#pragma config CPD = ON

//BOREN =    Brown-out Reset Enable
#pragma config BOREN = OFF

//CLKOUTEN =    Clock Out Enable - изход на тактовия генератор към даден пин на процесора
#pragma config CLKOUTEN = OFF

//IESO =    Internal/External Switchover
#pragma config IESO = OFF

//FCMEN =    Fail-Safe Clock Monitor Enable
#pragma config FCMEN = OFF

//WRT =    Flash Memory Self-Write Protection
#pragma config WRT = OFF

//PLLEN =    PLL Enable - избор на умножител на тактовата честота от вътрешния или външния генератор
#pragma config PLLEN = OFF

//STVREN =    Stack Overflow/Underflow Reset Enable
#pragma config STVREN = OFF

//BORV =    Brown-out Reset Voltage Selection
#pragma config BORV = HI

//LVP =    Low-Voltage Programming Enable
#pragma config LVP = OFF