обърнете внимание на разликата между файловете initcpu.h и initcpu.c !!!!!!

кодът на файла който сме показали подолу е оригинален и работещ за процесорите 16F1827 и 16F1847. обяснение за всеки един от въведените регистри можете да получите като намерите името на съответния регистър във пдф файла. имайте предвид, че името на всеки регистър със дадена стойност написан като код във този файл, ще включи или изключи дадена функция на процесора за последваща работа на даден пин или вътрешен ресурс за употреба. файлът initcpu.c е програмен код със системно конфигуриране на функциите на всеки един блок на процесора направен и програмиран да работи от завода производител.

знакът със две наклонени черти във програмния език С/С++ се приема от компилатора като коментар // това е коментар във кода, или се нарича просто бележка на програмиста за да знае какво се случва на този ред. коментара започва веднага след знака // и завършва там където натиснете бутона ЕНТЕР /ENTER/ или казано накратко, на края на програмния ред.

#include <xc.h>
// #include <pic16F1827.h> // #include <pic16F1847.h> - // този ред е коментар във програмата
#include "initcpu.h"

void init_cpu()
{
OSCCON = 0b01111010; // 8 Mhz

ANSELA = 0b00000000;
LATA = 0b00000000;
TRISA = 0b00100000; // RA5 only input - pin /MCLR !!!

ANSELB = 0b00000000;
LATB = 0b00000000;
TRISB = 0b00000000;

}