нов проект - компилиране в MPLAB

структурата на вашият нов проект трябва да изглежда по този начин във директорията на проекта

 
 

излгед на прозореца на компилатора със структурата на файловете във проекта

 графика от симулацията на процесора и новият софтуер във протеус

 
 

линк за сваляне на рар файла със целия проект >>>> www.karadev.net/basto/new_project_1827.X.rar