Двоична бройна система от Уикипедия, свободната енциклопедия >> ЛИНКА Е ТУКА <<<
ето и линк към страницата в уикипедия за този велик учен, измислил тази супе система за превръщане на числата от десетична в двоична бройна система >>> Готфрид Лайбниц
Двоичната бройна система (също и бинарна система) е позиционна бройна система с основа 2, при която числата се изобразяват само с помощта на две цифри: 0 и 1.

така, прочетете внимателно статията за двоичната система, като обърнете внимание на частта за Готфрид Лайбниц <<< . в тази част е дадена една таблица която е била измислена от този немски математик, учен и т.н. още през 1679 година.

изключително полезна ТАБЛИЦА за употреба при превръщане на числа от десетична към двоична /бинарна/ система. има даже и няколко примера с числа.

Изчисленията му се показват със следната таблица. Удебелените десетични числа горе представляват стойността на кореспондиращата единица, като се попълват нарастващо от дясно наляво; а в ляво е сборът от произведението на тези стойности. В таблицата се получава готовия бинарен код:

 

 

Десетична система

Продукт по десетичната система 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1
6         0 0 0 1 1 0
48         1 1 0 0 0 0
27           1 1 0 1 1
4             0 1 0 0
805 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1

както се вижда което и число да изберете от множеството можете с тази система да го превърнете във двоично, като правилно пресмятате сумата от всеки бит в десетичната скала. които числа участват във сумата за постигане на резултата получават статус 1, ако които не статус 0. тази система е доста по добра от стандартната на която учат във всички училища в електрониката и програмирането. по точна, по лесна и по прегледна както и в употреба на доста големи резултати от представените в примера. удобна може да бъде използвана и в програмирането на процесорите където всеки 8 битов или 16 битов порт може да бъде дефиниран като сумата от десетичните числа на всеки бит е  равна на най-голямото десетично число за този порт. пример ако имате 8 битов порт А на процесора 16F1827/47 и дефинирате неговите битове със числата от 1 до 128 както в таблицата, ще можете в масив от данни да сумирате две числа и да изпратите резултата директно към порта на процесора.

това ще доведе до светване на порта във същата комбинация в единици 1 и нули 0 в която е двоичният резултат на даденото число. в горната таблица можете да си направите няколко примера с числа, като първо сумирате числата от 1 до 512 за да видите до колко големи числа можете да превръщате с тази таблица.

следващият въпрос е >> кое е следващото число което следва след 512 в редицата и съответно каква ще бъде сумата на числата за да знаем границата до която можем да превръщаме числа в бинарна стойност.

директен програмен код за употреба във пик процесорите използвайки тази система ще дадем когато дойде ред за урока за управление на масиви от данни. тъй като това е малко по трудна част от програмирането, ще се изисква внимание и прочитане на няколко предварителни статии и уроци от други автори. директен С/С++ код също ще има както за процесорите, така и за уиндоус ще дадем пример в компилатора на пелес С/С++. чети внимателно, печелиш обезателно. ако има нещо неясно емайла е ясен ;)