код за АЦП преобразувателя с пример :) чисто нов код с два примерни ефекта за следене на АДЦ стойностите на потенциометъра. обърнете внимание на стрелката на потенциометъра при преместване как се сменят светванията на светодиоидите. в кода съм написал пояснения как се пресмята и как се прави проверката за да може коректно да светват светодиодите всеки във своята граница от измереното напрежение на АЦП входа.

едно бързо уточнение.  числото което се получава като резултат на измерването и записът му в регистъра е просто едно двоично число, това НЕ Е вашата стойност. истинската стойност ще се пресметне по аритметична формула спрямо това какво сте закачили на АЦП порта. примерно температурен датчик със граници на измерваната температура, тример, или някакъв променлив аналогов сигнал със амплитуда от до волтове, може да е някакъв вид трионообразно или трапецовидно напрежение, може да е всичко.

числото което получавате като резултат във регистъра е само един коефициент спрямо който ще съставите вашата аритметична формула в дадени граници за да получите резултат точен от датчик, тример, сигнал генератор или каквото сте включили на АЦП порта.

в този пример аз съм направил показно как да се използва цялата стойност на регистъра от 0 до 255, като съм разделил по равно целият диапазон на напрежението на 8 светодиода. в някои измервания може да се наложи горната и/или долната граница на измерванията да бъдат отрязани, може да се наложи разделението на различните диапазони да не е по равно и много други варианти.

ЧЕТЕТЕ, МИСЛЕТЕ, ПИШЕТЕ, ПРОВАЙТЕ, ИМАТЕ ИНТЕРНЕТ, ИМАТЕ ПРИМЕРИ ИМАТЕ КАКВО ЛИ НЕ КАТО ИНФОРМАЦИЯ. ЕДНО ВРЕМЕ НЯМАШЕ СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОНИ С КОПЧЕТА, КАМО ЛИ ИНТЕРНЕТ !!!
КАК СМЕ СА ОПРАВЯЛИ НЕ ПИТАЙ
ТЕ ;)

линк към директорията :) http://karadev.net/basto/adc_leson/

линк директно към рар файла със сорс кода http://karadev.net/basto/adc_leson/adc_leson.rar

резултат от симулацията може да видите на показаните анимирани графики и на двата ефекта. но във сорс кода и вашите опити за съставяне на нови приложения на АЦП портовете ще се научите да управлявате този важен модул на процесорите :)