работа с бутони - урок 3 - ИНКРЕМЕНТИРАНЕ - ще ви покажа как да изпълнявате няколко на брой програми с подаване на команда от един бутон. за целта съм направил нов схема и платка, по-късно ще покажа и софтуера, който доста се различава от предходния урок. четете внимателно печелите обезателно :)