Print

волтов делител за +24 волта ще покаем нагледно каква е промяната във стойностите на входящото напрежение, резисторите и изходния волтаж на волтметъра.

тестова платка със измерване с уред наживо в задължителна защото все пак на симулацията на програмата за електрониките не може да се разчита на 100 %

обърнете внимание на стойността на резистора в горния край на делитела вече е килоом и половина. в момента след като е включен ценеровия диод резултата на вотлметъра отново е 4.7 волта.на следващата графика, сме показали колко е резултата на волтметъра ако диода не е включен.

ТОВА ЩЕ ИЗГОРИ ВЕДНАГА ВХОДА НА ПРОЦЕСОРА !!!!!


 
 

внимавайте изключително много когато работите със входящи напрежения ПО-ГОЛЕМИ ОТ +5 волта !!!! всяка грешка уврежда вашият тестов процесор и макет и ще се наложи да купувате части на ново :)

Category: picprocesori
Hits: 889