Print

ОЧАКВАЙТЕ СОФТУЕРА И ВСИЧКО УПОТРЕБАТА НА ТАЙМЕРИТЕ С КОМАНДИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ПРОГРАМА, КАКТО И ВЪВ ФУНКЦИЯТА ЗА ОБРАБОТКА НА ПРЕКЪСВАНИЯТА !!!!

ДАДЕНИТЕ ГРАФИКИ ВЪВ ПРЕДНИТЕ УРОЦИ СА ОТ СИМУЛАЦИЯТА НА СЪЩИЯ СОФТУЕР КОЙТО ЩЕ БЪДЕ РАЗГЛЕДАН ВЪВ СЛЕДВАЩИТЕ УРОЦИ И ОБЯСНЕН ПОДРОБНО, КАКТО И ЦЯЛОСТЕН РАР ФАЙЛ ЗА СВАЛЯНЕ И УПОТРЕБА ОТ ВСЕКИ ПРОЧЕЛ И УСВОИЛ ТАЙМЕРИТЕ НА ПИК ПРОЦЕСОРИТЕ


малко графики от интернета показващи някои важни процеси и настройки за таймерите, както и как да се управляват и какъв ще е резултата от тяхното управление в обия процес.

показаните регистри имат възможност за зареждане от софтуера, както и промяна в работния процес чрез зареждане на нова стойност в регистъра.

регистърът TMR2  е стартовият регистър от който таймерът почва да брои или казано да му увеличава стойноста АВТОМАТИЧНО = ХАРДУЕРНО !!!! всеки път когато постъпи импулс на входа на TMR2 регистърс от изхода на програмируемия делител регистър PRESCALER !!! не е необходимо софтуерно да увеличавате стойността, това се прави хардуерно от самия таймер !!!! просто съм показал какво се случвам със стойността на таймера при стартирането му и при постъпването на импулси.

регистърът PR2 е този който е краят на броенето и с който регитър КОМПАРАТОР / COMPARATOR/ сравнява дали TMR2 е достигнал стойноста за генериране на прекъсване в основната програма на процесора.

когато стойностите на двата регистъра се изравнят, се подава импулс към TMROUPUT и едновременно с това се генерира прекъсване, като е подава импулс към POSTSCALER регистъра който е програмируем делител, както и PRESCALER регистъра. ПРЕКЪСВАНЕТО се отчита от флага за прекъсване на този таймер TMR2IF, като флага се установява в единица и софтуерно трябва да се нулира преди да се изпълнят командите във функцията за прекъсване на таймера.

когато се изпълнят всички команди във функцията за прекъсване, управлението се предава към централната програма и процеса се повтаря отново и отново докато има захранване на схемата :) и/или се случи събитие което влияе на самият таймер дали да бъде спрян или пуснат по време на централната програма. варианти за употреба на таймерите има много, както хардуерни управления така и чисто софтуерни варианти за обработка на данни, времена и други функции.


 
Category: picprocesori
Hits: 192