Здр, на всички които искат да научат за електрониката и програмирането. Нашият първи урок ще започне със събирането на информация за това как да изберем процесор, какви характеристики са важни на различните процесори, кои са най важните параметри на процесорите за даденото приложение и как да определим схемното решение за избрания от нас процесор. Първо начертаваме схемата. Нашата първа схема ще започне със един процесор и един светодиод, както започнахме и със TTL примерите и уроците в електрониката. Направете разликата че схемата в която ще изпробваме софтуера И схемата която ще бъде за конкретната печатна платка се различават доста по състав на елементната база, както и по някои стойности на пасивните елементи като – резистори, кондензатори, диоди, светодиоди, транзистори, други TTL интегрални схеми, куплунзи за авързване на кабелите към платката и други елементи.

 

урокът продължава за регистрираи потребители ....................