Разлики в моделите на процесорите – параметри, корпуси, монтаж
В този урок ще ви покажем разликите в моделите, процесори според тяхните параметри, различните корпуси в който може да бъде произведен даден модел процесор, както и начините за монтиране и демонтиране на даден процесор според неговия корпус.
Започваме от избраният от нашият екип PIC 16F1827, като след това ще ви покажем процесора от по голямата фамилия PIC 18F4620 и накрая от същата фамилия PIC 18, ще ви запознаем и със 18F66К22. Последният е със брой на пиновете в корпуса 64 пина, като размера на процесора не трябва да ви бърка с това колко е мощен, бърз и/или удобен за дадено приложение. Ще видите снимки и картинки от програмата за проектиране на електронни схеми, симулации и печатни платки proteus. Както и няколко 3D графики от същата програма.

Графиката може да ви покаже в нагледен вариант описанието на основните параметри както и означенията на всеки пин на процесора каква функция може да изпълнява. В пълното описание на процеосора ще намерите всичко за неговите функции,скорост, мощност и възможности в продукти в реалния живот. На следващата графика ще покажем един от корпусите в които се произвежда процесора, като всички останали може да видите на сайта на процесора в дясно са показани в подходящ ред различните корпуси в които се произвежда.

 

продължава за регистрирани потребители ...