задача за програмисти на езика С/С++ . препоръчвам ви да използвате компилатора на PELES C  

http://pellesc.de/index.php?page=download&lang=en

има го в нета за да получите верни отговори във вашата програма. задължително първо изведете на формули на лист хартия цялата задача, като след това внимателно напишете програмата със всички необходими променливи и параметри. използвайте целочислени променливи от типът int за да не се получават грешки със променливите от тип float, double и по-сложните. успех

условие : в даденият чертеж  на вписаната окръжност в квадрат /и на вписан квадрат във окръжност/ да се намерят следните параметри:
1. диаметърът на кръгът
2. лицето на кръгът
3. лицето на квадрата
4. разликата между двете лица в пресечната и непресечната площ на сечението между двете фигури
5. лицето само на единият от модулите от сечението между двете фигури
6. диагоналът на квадрата
7. обиколката на квадрат
8. обиколката на окръжноста

9. да се състави програма която да извежда по горните информации за двете фигури и пресечната и непресечната им площ според променливата А, която е дадена като дължина на квадрата в сантиметри

изчислете аритметичния израз в програма = (3522+52353)*23 - (2336*501 + 23432 - 6743)*3
тука ще дадем един пример в два варианта на решение как да напишете програма за пресмятане на аритметичен израз. има доста спорове по това как е правилно да се запише в програмата. за това ще дадем два примера за да е ясно кои са правилни в различните компилатори и кои не работят. кодът е пробван във редактора на CODE::BLOCKS с избран компилатор на BORLAND по време на инсталация.
http://www.codeblocks.org/ и работи и в двата варианта. примерната задача е взета от начален курс на софтуни за стартиращи програмисти в С++ програмен език, като за мен представлява интерес да обсъдим вариантите на програмиране на задачата.
#include <iostream> //this is a comment // class for input<> output streams
using namespace std; // object from iostream class
int main()                        // entry point main function
{
    cout << "Hello world!\n" ; // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "Hello SOFTUNI\n" ;  // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "hi from varna\n" ;  // print text with new line \n <- this is for new line
    cout << "old scholl ;)\n" ;   // print text with new line \n <- this is for new line

    // all values are size type int

    int a = 3522;            // variable in type int = range from -32768 to +32768
    long b = 52353;     // variable in type long = range from
                                                    //−2,147,483,647  to +2,147,483,647

    int c = 23;
    int d = 2336;
    int e = 501;
    int f = 23432;
    int g = 6743;
    int h = 3;

    long result = 0;
    long result2 = 0;

    result2 = (3522+52353)*23 - (2336*501 + 23432 - 6743)*3;
                            // calculate first variant of arithmetical expression
                                     // console output result2 = -2275950

    result = ((a+b)*c) - (((d*e)+(f-g))*h);
                                        // calculate second variant of arithmetical expression
                                              // console output resultl = -2275950
    cout << result2 << "\n";    //print result2
    cout << result << "\n";        //print result
   
cout << "press ENTER key for end";

    getchar();

    return 0;
}

можете да ползвате и компилатора на PELES C/С++ който също е доста добър и предполагам че няма да имате проблеми, ако срещнете такива с пелес С винаги може да си инсталирате CODE::BLOCKS. идвата врианта са работещи, но според мен и някои мои колеги добри програмисти, скобите трябва да се слагат задължително за да не си получават разминавания при компилиране в различните развойни следи.

другото което е че със предварителното описание на стойностите в променливи ще можете по лесно да променяте резултата ако формулата е някъде навътре в кода и не може всеки път да я търсите в кой файл и в кой край на файла е формулата и следващите след нея други формули и резултати.

тука ще дам един линк на английски за видовете типове данни в езика С/С++ за да видите в какви граници могат да се записват стойности в променливите константите и другите видове информация в езика С/С++  >>>  https://en.wikipedia.org/wiki/C_data_types

информация за това има много в нета както и на нашия блог в книгите за програмиране на български, така че има какво и откъде да се прочете.

приятна работа :) и да изпробвате кода със различни стойности като не забравите да смените стойностите и в аритметичния израз и във променливите за да се получи един и същ резултат. АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ЕДНАКЪВ РЕЗУЛТАТ ЗНАЧИ НЕЩО НЕ Е НАРЕД :)