задача за програмисти на езика С/С++ . препоръчвам ви да използвате компилатора на PELES C  

http://pellesc.de/index.php?page=download&lang=en

има го в нета за да получите верни отговори във вашата програма. задължително първо изведете на формули на лист хартия цялата задача, като след това внимателно напишете програмата със всички необходими променливи и параметри. използвайте целочислени променливи от типът int за да не се получават грешки със променливите от тип float, double и по-сложните. успех

условие : в даденият чертеж  на вписаната окръжност в квадрат /и на вписан квадрат във окръжност/ да се намерят следните параметри:
1. диаметърът на кръгът
2. лицето на кръгът
3. лицето на квадрата
4. разликата между двете лица в пресечната и непресечната площ на сечението между двете фигури
5. лицето само на единият от модулите от сечението между двете фигури
6. диагоналът на квадрата
7. обиколката на квадрат
8. обиколката на окръжноста

9. да се състави програма която да извежда по горните информации за двете фигури и пресечната и непресечната им площ според променливата А, която е дадена като дължина на квадрата в сантиметри