програмиране - език С

блогът започва начални уроци по програмиране /с извеждане на резултата в DOS конзола в уиндоус/ на супер езика за програмиране - С , като след това ще бъдат разгледани новият вариант С++ и визуал С, визуал С++ с възможност на компилаторите и програмните редактори за удобно създаване на програми с визуалните елементи на уиндоус - бутони, менюта, полета за въвеждане на информация, радио-бутони, чекбокс полета, и други елементи които срещате ежедневно в работата с компютруте и приложенията в уиндоус.

за целта ще бъде използван много добър компилатор с графичен текстов редактор за въвеждане на програмния код на всички уроци и примери, като в по късен момент ще може да си сваляте и всички уроци, сорс кодове на примери и да си ги пробвате и редактирате на домашните си компютри.

компилаторът - Pelles C - http://www.pellesc.de/ - пелес с

  

много добър компилатор от немски програмист, който позволява компилиране на няколко различни вида приложения за уиндоус - конзола, стандартна програма с компоненти на уиндоус, *.DLL файлове /библиотеки/ , инсталаторни програми, както и програми за х64 битова версия на уиндоус и други видове изходен софтуер.

ние ще се спрем за сега само на конзолните приложения за уиндоус х32 / х64, като това означава че за да компилирате даден изходен код, ще трябва да направите стартов проект според версията на вашия уиндоус - х32 или х64

на следващата снимка може да видите различните видове изходни програми които компилатора поддържа

 

 

ще покажем и една примерна малка програмка която да задейства целия процес по написването и компилирането на сорс кода на програмата

 

 

 

черният изходен прозорец който виждате е прозорецът където се появява резултата от написаният и компилиран без грешки сорс код на всяка една програма. за по напредналите, които имат опит в програмирането ще публикувам директно сорс кода на програмата за да може да бъде видян и прочетен и изпробван с други варианти на стойностите и операциите между трите променливи. напредналите знаят че за използването на числа със плаваща запетая, текстови символи и други входни данни, типът на променливите трябва да бъде променен за съответният тип данни които ще съдържа всяка една променлив. сега промеливите x,y,z са инициализрани да приемат само целочислени стойности. или сдруги думи, не могат да бъдат въвеждани числа от видът 2,4 или 3,14 или всякакви които съдържат някаква част от число, а само цели /точни/ стойности на числата. крайният резултат /променливата sum/ съще е инициализирана като целочислена за да се пресметне сумата между трите променливи.

какви са другите видове променливи, константи , типове данни и начини на програмиране ще научим в следващите уроци :)

ИЗХОДНИЯТ КОД :

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 5;
    int y = 6;
    int z = 18;
    int sum = 0;
    
    sum = x + y + z;
    
    printf ("first  x = %d \n" , x) ;
    printf ("second y = %d \n" , y) ;
    printf ("third  z = %d \n" , z) ;
    printf ("all  sum = %d \n\n\n" , sum) ;

    return 0;
}

както виждате всяка една скоба, запетая и така наречените къдрави скоби { } имат значение за правилното изпълнение на програмата. такъв е синтаксисът /начинът на писане/ в езикът С. трябва да се спазва всичко на % 100 % за да може компилаторът правилно да изпълни инструкциите които сте описали във вашата програма и тя да работи безпроблемно на всички компютри които има инсталиран уиндоус. АКО само една скоба или запетая не си е на мястото, компилаторът ще даде грешка и няма да старита програмата.

в следващите уроци ще разгледаме различните символи, начина на писане, команди и всички други детайли и особенности на езика за да можете да пишете лесно , бързо и качествено програми за всички видове проблеми които искате решите с програмите написани на езика С.

малко повече информация за този супер език за програмиране можете да намерите на този линк

https://bg.wikipedia.org/wiki/C_%28%D0%B5%D0%

или да потърсите в интернет, има изключително много инфо за това, както на български, английски и руски, примери, помощни дайлове и всичко което може да научите повече. една от супер добрите новини е че целият ЛИНУКС / LINUX / - супер операционната система е написана изцяло на С от супер програмиста Линус Торвалдс още преди много години.