Инсталирайте phpMyAdmin на Raspberry Pi

оригинал линк >>>

https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

phpMyAdmin е безплатен софтуерен инструмент, написан на PHP, предназначен да се справи с администрирането на MySQL с помощта на уеб интерфейс.
За да инсталирате phpMyAdmin на Raspberry Pi, въведете следната команда в терминала:
$ sudo apt install phpmyadmin -y

Инсталационната програма на PHPMyAdmin ще ви зададе няколко въпроса. Ще използваме dbconfig-common.
 
Когато бъдете подканени, изберете Apache2 и натиснете клавиша Enter
 
Конфигуриране на phpmyadmin? Добре
 
Конфигуриране на база данни за phpmyadmin с dbconfig-common? Да
 
Въведете паролата си и натиснете OK
 
Активирайте разширението PHP MySQLi и рестартирайте Apache2, за да влязат в сила промените:
$ sudo phpenmod mysqli
$ sudo service apache2 restart

 
Когато отидете на вашия RPi IP адрес, последван от / phpmyadmin (в моя случай http://192.168.1.86/phpmyadmin), или localhost/phpmyadmin вероятно ще видите страницата за грешка „Не е намерено“ във вашия браузър:

Ако случаят е такъв, ще трябва да преместите папката phpmyadmin в / var / www / html, изпълнете следващата команда:
$ sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
 
$ cd /var/www/html $ ls – команда в директория /var/www/html
pi@raspberrypi:/var/www/html $ ls - или този изглед изпълнете ls
phpmyadmin – резултат

Презаредете вашата уеб страница http://192.168.1.86/phpmyadmin, трябва да видите страницата за вход за уеб интерфейс phpMyAdmin
 
Въведете дефинираното си потребителско име (то трябва да бъде Потребителско име = root) и паролата, която сте дефинирали по време на инсталацията. Натиснете бутона Go, за да влезете.
 
Ако не се получи и ви показва грешка, пробвайте със username – admin, password – паролата която създадохте за админ потребителя в командния ред.
 
Най-вероятно няма да ви позволи да влезете с root потребителя, за това изпълнете по-горните команди за създаване на admin потребител с парола която давате по време на същата команда в командния ред.


Натиснете бутона Go, за да влезете. Зарежда се нова страница:

Това е! Вашата платка Raspberry Pi е подготвена с LAMP сървър: Apache2, MySQL, PHP. Също така решихме да включим phpMyAdmin в тази инсталация за по-лесно управление на базата данни чрез уеб интерфейс. Важно е в лявото меню да виждате списъка с базите данни които са показани на графиката, ако те не са показани значи нещо не е наред.
 
Незадължителна стъпка (но препоръчително)
За да управлявате вашите уеб страници, трябва да промените правата за достъп до вашата /var/www/html/ папка. За да направите това, изпълнете следните команди:

$ ls -lh /var/www/
$ sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
$ sudo chmod -R 770 /var/www/html/
$ ls -lh /var/www/

 
След като изпълните тези команди, ще видите нещо, както следва:

Инсталирайте MySQL (MariaDB сървър) на Raspberry Pi

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

MySQL (често произнасяно My S – Q – L) е популярна релационна база данни с отворен код. Инсталирайте пакетите MySQL Server (MariaDB Server) и PHP-MySQL, като въведете следната команда:
 
$ sudo apt install mariadb-server php-mysql –y
$ sudo service apache2 restart
 
След като инсталирате MySQL (MariaDB Server), препоръчваме да изпълните тази команда, за да защитите вашата инсталация на MySQL:
 
$ sudo mysql_secure_installation
 
Това трябва да се появи във вашия прозорец на терминала:


Ще бъдете помолени да въведете текущата парола за root (въведете сигурна парола): натиснете Enter
 
Въведете Y и натиснете Enter, за да зададете парола за корен
 
Въведете парола в подканата Нова парола: и натиснете Enter. Важно: запомнете тази root парола, тъй като ще ви е необходима по-късно
 
Въведете Y, за да премахнете анонимни потребители
 
Въведете Y, за да забраните дистанционното влизане в root
 
Въведете Y, за да премахнете тестовата база данни и достъп до нея
 
Въведете Y, за да презаредите таблици с привилегии сега
 
Когато инсталацията приключи, ще видите съобщението: „Благодаря, че използвате MariaDB!“.

Ако имате грешка при влизане в phpMyAdmin, може да се наложи да създадете нов потребител за влизане. Тези команди ще създадат нов потребител с име (admin) и парола (your_password).
Напишете следващата команда като влезете като root с паролата за root потребителя която сте дали при инсталация на raspberry линукса.
 
тази команда create user admin@localhost identified by 'your_password';
ще създаде нов потребител с нова парола за логин в уеб интерфейса на PHPMYADMIN, това така трябва да бъде за да можете да управлявате като админ цялата система от всички бази данни създадени в PHPMYADMIN уеб интерфейса или през командния ред след като сте влезли в mysql със първата команда.

Бази данни и потребители за тях както и цяла система може да бъде създадена през командния ред, но за да е по удобно инсталираме PHPMYADMIN. Заместете your_password с истинската парола която ще използвате за да влезете във уеб интерфейса на PHPMYADMIN. Във логин менюто ще може да влезете като потребител admin с парола която сте поставили на мястото на your_password
 
$ sudo mysql --user=root --password
> create user admin@localhost identified by 'your_password';
> grant all privileges on *.* to admin@localhost;
> FLUSH PRIVILEGES;
> exit;

запомнете че тази команда създава всеки път потребител с администраторски права във PHPMYADMIN системата. за да създадете база данни и потребител за нея има други команди които ще разгледаме по-късно.

Инсталирайте PHP на Raspberry Pi

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

PHP е скриптов език от страна на сървъра. PHP (Hypertext Preprocessor) се използва за разработване на динамични уеб приложения. PHP файл съдържа маркери <? Php…?> и завършва с разширението „.php“.

когато браузърът зареди някаква *.php страница, вие виждате само резултата от php кода, но не и самият php код, което е целта на цялата процедура. php кода може и генерира html код, който представлява дизайна на страницата която виждате. Също има връзка към базите данни, връзка към линукс операционната система с изпълнение на директни команди във bash конзолата и много други.

php е на основата на С/С++ само че работи от страна на сървъра със задължително инсталиране на php сървърен софтуер, който да разчита командите от php страниците и да го изпълнява и показва резултата във всеки един браузър били на смартфон или на компютър или лаптоп.
За да инсталирате PHP на Raspberry Pi, изпълнете:

$ sudo apt install php –y
 
създайте PHP скрипт за тестване на инсталацията като използвате текстов редактор във конзола или във графична среда да създадете сления файл със име и разширение точно определено за да може php софтуерния сървър да покаже съдържанието на вашият код.
 
Файлът трябва да се запише във /var/www/html със име примерно info.php, като съдържанието на този файл трябва да бъде следната малка команда която показва информация за php сървъра : <?php phpinfo(); ?>

След това във браузъра заредете следната команда : localhost/info.php
може да използвате и локалното IP на raspberry примерно 192.168.1.5/info.php
 
по принцип при инсталация на raspberry локалното IP се задава от DHCP сървъра и за да разберете какъв e IP адреса може да използвате командата
ifconfig, която ще ви даде информация за мрежовите връзки на самото raspberry с резултат

Както се вижда от графиката локалното IP в този случай е 192.168.1.5, следователно за да заредите info.php файла във браузъра трябва да напишете 192.168.1.5/info.php
След като натиснете ентер трябва да се покаже следния резултат във браузъра

И накрая, рестартирайте Apache2:

$ sudo service apache2 restart
 
В директорията на Apache2 сега има два файла, единият е index.html, другият е info.php. ако обаче имате два файла със име index.* да знаете че файла със разширение html е със по-висок приоритет и когато в браузъра заредите командата localhost или напишете локалното IP ще се зареди съдържанието на index.html файла.

Файла със разширение *.php трябва задължително да бъде указан след наклонената черта за да знае браузъра че точно този файл трябва да зареди. localhost/info.php или localhost/index.php

Инсталиране на Raspberry Pi: Install Apache + MySQL + PHP (LAMP Server)

оригинал линк >>> https://randomnerdtutorials.com/raspberry-pi-apache-mysql-php-lamp-server/

1.Ъпдейт и ъпгрейд на текущата система на расбери линукс софтуера

$ sudo apt update && sudo apt upgrade –y

Apache2 е най-широко използваният софтуер за уеб сървър. Накратко, уеб сървърът е софтуерът, който обработва заявките за достъп до уеб страница. След това, в зависимост от заявената от вас страница, сървърът ще генерира документа, който да ви обслужва (.html, .php и т.н.)

За да инсталирате Apache2 на вашия Raspberry Pi, изпълнете следващата команда:

$ sudo apt install apache2 –y

Ще получите следния резултат в линукс конзолата:


Това е! Вече е инсталиран Apache. За да тествате вашата инсталация, преминете към директорията / var / www / html и използвайте команда за показване на файловете в текущата директория :

$ cd /var/www/html – това е команда
$ var/www/html $ ls –al – това е команда
index.html – това е резултат

 
Трябва да имате файл index.html в тази папка. За да отворите тази страница в браузъра си, трябва да знаете IP адреса на Raspberry Pi.
Употреба: $ /var/www/html $ hostname –I

В моя случай IP адресът на Raspberry Pi е 192.168.1.86. Ако отворите вашия RPi IP адрес във всеки браузър в локалната мрежа, трябва да се зареди подобна уеб страница (http://192.168.1.86) , или може да използвате във браузъра командата localhost което директно ще зареди index.html файла от директория /var/www/html като резултата ще е като на тази графика:

РАСПБЕРИ ПИКО - малък трик за големи проекти - допълнителен бутон, обаче какъв ефект !!! малко пико за големи проекти

https://www.youtube.com/watch?v=1xWvFvWgBDg