RASPBERRY PI NEW LINUX VERSION <> BULLSEYE :) распбери са направили нова версия на линукс за всички модели на распбери. работи отлично, скоро ще има и х64 битова за всички модели. инсталира се на ново директно от ИСО файла, као го сваляте от сайта. ето как да проверие с коя версия сте на лнукса във вашето распбери. въведете
командата pi@pi:/ $ cat /etc/os-release във конзолата. трябва да получите ето този резултат

така, ако искате да си смените със супер добър линукс на вашето распбери и отново да си инсталирате всички необходими софтуери от предните уроци, можете да го направите като преди да започнете процедурите от предните статии за APACHE2, MYSQL / MARIADB. PHP, PHPMYADMIN, ще трябва да си оправите паролата за ROOT потребитела, който сте вие.

НО ПРЕДИ ДА СТЕ НАСТРОИЛИ ТАЗИ ПАРОЛА, ЛИНУКСА НЕ ЗНАЕ ЧЕ ВИЕ СТЕ СУПЕР АДМИН ПОТРЕБИТЕЛ !!!! ЗА ТОВА ТРЯБВА ДА Я НАСТРОИТЕ И ДА Я ПОЛЗВАТЕ ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО ПО ВРЕМЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДАДЕН СОФТУЕР ТРЯБВА ДА Я ВЪВЕДЕТЕ ЗА ДА МОЖЕ СОФТУЕРА ДА ПРОМЕНИ ВАЖНИ КОНФИГУРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ И ДА СЕ ИНСТАЛИРА ПРАВИЛНО.

така, трябва да изпълните командата : pi@pi:/ $ sudo passwd root , като ще ви излезе съобщение да въведете новата парола. символи или звездички или каквото и да е няма да се появят докато въвеждате новата парола за ROOT потребителя /user/. запомнете новата парола добре. след като натиснете клавиша ENTER за потвърждение на паролата, ще ви се появи надпис да въведете още веднъж СЪЩАТА ПАРОЛА за потвърждение че сте я запомнили.

когато направите това и натиснете ENTER за потвъждение ще ви излезе съобщение че новата парола е променена и можете да продължите работа. ако искате да смените потребителя PI със супер потребителя ROOT трябва да въведете командата pi@pi:/ $ su root . ще ви се появи ред за въвеждане на СУПЕР ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПАРОЛА. след като я въведете и натиснете ENTER, ако сте я въвели правилно отново ще се появи командния ред, САМО ЧЕ НЯМА ДА Е ЦВЕТЕН както на потребителя PI. това е направено за да се вижда разликата когато влизате с потребител ROOT и кога с другите потребители. както виждате на графиката списъка от командата
root@pi:/# ls
bin   dev  home  lost+found  mnt  proc    run   srv  tmp    var
boot  etc  lib     media         opt  root    sbin  sys  usr

е черно-бял за да се покаже че вече сте с права в системата на супер потребител /root/ и можете да правите каквото искате върху всички файлове и системи на распберито. внимавайте много кои файлове в системните директории променята защото ще се наложи да преинсталирате всичко на ново ако объркате конфигурациите на системните файлове. не правете промени, които не са за този линукс прочетни от интернет или се консултирайте във форума на распбери преди да започнете нещо да променяте. супер потребителя /root/ има абсолютни права върху файловете на системата и може да направи всякакви промени във който и да е файл.

за да се върнете пак към правата на потребителя PI използвайте командата root@pi:/# su pi и ще излезете от режим на супер потребителя, като се връщате във правата на потребител PI и както виждате на графиката отново сипъска със файлове и директории ще стане цветен.