разлика във видовете цветни системи
CMYK >> линк wiki <<<

RGB >>> линк wiki <<<