Print

разлика във видовете цветни системи
CMYK >> линк wiki <<<

RGB >>> линк wiki <<<

Category: software
Hits: 1355