HEX едитори : WINHEX <> HEXWORKSHOP <> NOTEPAD++ <> NOTEPAD и др. програми се използват за създаване, редактиране и други видове обработка на всички видове шестнайсетични файлове използвани в електрониката, програмирането, компютърните технологии, софтуерни и хардуерни решения и технологии. файловите формати могат да бъдат както всички *.HEX /чете се ХЕКС/, така и всички *.BIN /чете се БИН/ файлове и техните различни фирмени стандарти. в програмите могат да се конвертират файлове от един *.НЕХ стандарт към друг, както и от АSCII /чете се АСКИ/ към *.НЕХ и други варианти. Файловете от стандарта *.BIN е само един, но може да бъде конвертиран към различни други шестнайсетични формати.

ето и малко графики от самите програми <> WINHEX


 

HEX WORKSHOP


 

NOTEPAD /windows/


NOTEPAD++ тексто обработваща програма с много разширени функции широко използвана от програмисти и уеб дизайнери и специалисти


в показаните картинки хекс файла е един и същ, от стандарта ИНТЕЛ ХЕКС / intelhex/ в следващата картинка ще видите същия хекс файл преди да е конверитиран в интелхекс стандарт

както виждате текстовите редактори отварят файла със нечетимо съдържание, това са системни символи от който на нас нищо не ни говорят. за това интелхекс стандарта е направен да се разчита като нормални шестайсеични числа за да е удобно за програмистите и специалистите при редакция на файловете стойностите на адресите да са във шестайсетична бройна система