урок 10 - 3 тривходови И-НЕ - вече е време да разгледаме една по сложна интеграла. това е чип с каталожен номер 7410, или както е по описание на производителя - 3 броя 3-входови И-НЕ логически елемента.


както се вижда от симулацията, само в комбинацията с логическа 1 на трите входа, на изхода има логическа 0 и светодиода не свети. във всички други варианти /комбинации/ от 0 и 1 на входовете, на изхода ще има логическа 1 и светодиода ще светне. в по следващите уроци ще представим видео урок за тази интеграла със пълното адресиране на входовете и резултати на изходите. таблица на истинност за този чип може да намерите в описанието на производителя в интернет.