урок 7 - 16 регистъра 74HC595

линк >>>> https://www.youtube.com/watch?v=Q69dk-MLN3o