втори урок - сигнали и процеси - signali
така, във втория урок ще ви запознаем със сигналите и процесите в електрониката - https://blog.vikiwat.com/tag/cifrov-signal/

1. елементи на сигналите - форма, ниво, амплитуда, честота, коефициент на запълване, преден и заден фронт, закъснение спрямо друг сигнал и др.

2. видове сигнали - аналогови, цифрови, смесени, силови

3. процеси на създаване и преобразуване на сигнали - генератори на сигнали с различни форми на импулса - правоъгълен импулс, триъгълен, трионообразен, синусоидален, аналогов-цифров-аналогов преобразувател

4. измерване и изобразяване на сигнали - осцилоскопи, сигнал детектори и декодери

5. генератори на сигнали - муливибратори, цифрови - резисторно-кондензаторни, цифрови - кварцови резонаторни, дигитални честотни генератори и др.

допълнителни връзки за информация и материали - http://mazeto.net/ , https://blog.vikiwat.com/ , гугъл - електроника , в категорията images , също можете да намерите доста ценна информация и линкове към картинки и текст по даден въпрос.

6. http://www.karadev.net/site/index.php/begginers.html - има доста инфо от старите ленти, както и някой ценни книги за цифровата електроника, справочници и друга литература. най-ценният справочник е за цифрови интегрални схеми на Клаус Щренг, в който са описани всички цифрови интеграли от TTL серията 74ххх.

7. директен линк - http://karadev.net/nachinaesti/ - за начинаещите , http://karadev.net/proekti/ - проекти за начинаещи и напреднали

8. форуми за електроника - гугъл - http://forum.eshop.bg/ , http://forum.napravisam.bg/ , http://spoika.info/ , http://www.sandacite.com/ , http://bg.edaboard.com/

тва е достатъчно, другото инфо сами си го потърсете :)