трети урок - логически елементи - основни логически елементи и тяхното предназначение, описание и таблици на истинност. ще разгледаме елементи от TTL цифровата електроника, серия 74ххх, 74LSххх, 74HCxxx, 74HCTxxx. текстовите и графичните материали са свободни за сваляне, разпространение и употреба във учебни и други видове платени и безплатни занимания - GPL лиценз - линукс - LINUX.

ще ви трябва програмата за проектиране на електронни схеми, печатни платки и симулация на работата на схемите - PROTEUS

започваме по номер на интегралите в списъка на производителя - Texas Instruments - http://www.ti.com/

1. 7400 - 4 дву-входови И-НЕ логически елемента - чип с 14 пина - DIL / DIP цокъл

вариант 1
вход  1 - 0 / L - low / свързан към маса/GND/ - синьо квадратче
вход  2 - 0 / L - low / свързан към маса/GND/ - синьо квадратче
изход 3 - 1 / H - high / защото изходът е инвертиран - червено квадратче

вариант 2
вход  1 - 1 / H - high / свързан към +5V волта - червено квадратче
вход  2 - 0 / L - low / свързан към маса/GND/ - синьо квадратче
изход 3 - 1 / H - high / защото изходът е инвертиран - червено квадратче

вариант 3
вход  1 - 0 / L - low / свързан към маса/GND/ - синьо квадратче
вход  2 - 1 / H - high / свързан към +5V волта - червено квадратче
изход 3 - 1 / H - high / защото изходът е инвертиран - червено квадратче

вариант 4
вход  1 - 1 / H - high / свързан към +5V волта - червено квадратче
вход  2 - 1 / H - high / свързан към +5V волта - червено квадратче
изход 3 - 0 / L - low / защото изходът е инвертиран - синьо квадратче

описание - pdf файл може да намерите в нета, чипа го има навсякъде, ако решите да пробвате как работят логиките, разгледайте схемите на свързване които ще ви покажа. четирите елемента са независими един от други, освен ако свържете входовете и/или изходите с друг елемент. вариантите не са много в програмата за симулация може да изпробвате доста варианти.

при пускане на симулацията без пиновете да са свързани ще видите сиви квадратчета всеки пин на елемента, което означава че програмата не знае как да отбележи пиновете - като входове или като изходи. тъй като това са И-НЕ елементи, трябва и двата входа да са им зададени стойност 0 или 1 за да може чипът да сметне какво трябва да има на изхода.

в тази симулация са използвани светодиоди с резистори от 220 ома, свързани към изходите на чипа. вижда се че в различните варианти на адресиране резултатите на изхода на чипа се различават само в вариант 4.

ако пробвате да смените стойността на резисторите с 1K / килоом/ светодиодите ще светят по слабо. в реалната схема може да пробвате с различни стойности на резисторите, стига да не падате под 200 ома, защото има вероятност да изгорите изхода на интегралата или светодиода. приложете закона на ом, за да видите кое е оптималното съпротивление, като знаете че логическата 1 = 5 волта, а логическата 0 = 0 волта.

в следващия урок ще направим захранване и платка за тази основна схема за да се покаже как от реален логически проект се реализира конкретен продукт в електрониката. всичко това само с една и съща програма - PROTEUS.