урок 6 - лог. елементи - инвертори -логически елементи които инвертират сигнала подаден на входа. АКО на входа има логическа 1 = +5V , на изхода ще има логическа 0 = 0V, и в другото състояние - ако на входа има логическа 0 = 0V, на изхода ще има логическа 1 = 5 V. този чип съдържа 6 отделни логически елемента, които могат да бъдат свързвани последователно , паралелно, смесено в зависимост от това какъв сигнал ви трябва в конкретната схема която разработвате. за допълнителни технически и електрически параметри на интегралата потърсете описание на производителя в интернет за този чип.