сега ще разгледаме понятието статус регистър. знаете че регистър може да бъде всяка поредица от едини и нули на някоя интегрална схема, входно-изходна клетка-памет от коя да е комплексна електронна схема и други данни се наричат регистър. но какво представлява статус регистъра ше разгледаме в тази схема.

за пример ще вземем схемата с дешифратора 74LS238 разгледана в предните уроци. свързаните светодиоди към самата схема ще показват състоянието на входните и изходните състояния на шините за адреси и за данни.по реда на номерата на светодиодите от D1 до D3 ще показват статуса на входящия регистър на дешифратора. светодиодите от D4-D11 ще показват състоянието на изходната шина на дешифратора. регистъра е със дължина 11 бита, като състоянието му може да проследите сами в картинките направени по време на работа на схемата. таблица на истинност може да се опитате сами да си направите като не забравяте че първите 3 бита ОТ ДЯСНО НА ЛЯВО!!! са входната шина, а следващите 8 са изходната шина. ще започна таблицата като до края се опитайте да я довършите сами на лист хартия

вариант номер    ст.бит                   мл.бит
брояч-импулс 1            00000001000
                        2            00000010001
                        3            00000100010
                        4            00001000011
            
ако за по удобно следене на регистъра ви е да го изписвате 00000001|000 също не е грешно, макар че в напредването на пресмятането разделителната черта няма да ви е неободима.
            
довършете до края таблицата , като проверите резултатите с временните снимки от симулацията на схемата който съм направил. всеки статус регистър в по сложните електронни схеми и процесорите може да бъде наименован със съкращение от главните букви на  името на регистъра който следи. нашият пример може да бъде разширавян по желание на проектанта със повече битове от състоянието на контролните пинове на броячите, дешифратора, входящо напрежение на захранването, състоянието на генератора на импулси и други входно изходни сигнализации. най удобно това става със светодиоди, като всеки светодиод във схемта се наименова със съкращение във таблицата на истинност на схемата. в следващите уроци ще покажем по сложна дву байтова схема на дешифратор в която е свързан и JK-тригер да работи като T-тригер/flip-flop/.

въпрос : защо статус регистъра няма състояние 00000000000 ? това е доста интересен въпрос, ако някой се запита евентуално защо това е така ще обясним предварително. в електрониката и процесорните системи има състояние на регистри които не винаги са абсолютно нулирани. това е така защото в предварителното установяване на работа на схемата тя се инициализира със дадени от произвдодителя данни. абсолютно нулирани регистри в процеосрите също са само някои. защото при написване на сорс кода за даден процесор във самият код се задава какво да бъде състоянието на контролните регистри при пускане на захранването за конкретния процес. защо в наща схема статус регистъра няма състояние 00000000000 може да разберете от таблицата на истинност която е дадена от произвдодителя на дешифратора. това е показано и на стартовата картинка от симулцията на схемата защото с брояча сме задали на дшифратора да покаже всички свои състояния като му задваме пълен интернвал от адреси на входната шина. от състояние 000 до 111 дешифратора показва на изходната шина кой е даденият изход спрямо данните на входа.


 

снимка 2 - в горната схема ще разгледаме началното състояние след пускане на захранването. забележете показанието на брояча на импулси който е във състояние 0. следете началното състояние на шефифратора на входната и изходната шина. прави впечатление че пи състояние 000 на входната шина , изходната е във състояние 00000001. така е направена интегралата че изходната шина да е във съсътояние +1 спрямо данните на входната шина. казахме по горе, че комбинациите между 3 бита са 8, като се има в предвид и нулевото състояние. за това изходите са 8 и във начално състояние свети изход 1 на дешифратора. производителите са дали и още една възможност на потребителите, това е че дешифратора има и 3 контролни входа за данни които могат абсолютно да нулират изходите на дешифратора ако това се налага по някаква схема организация. входовете Е1,Е2,Е3 в тази схема са свързани директн към захранването за да може дешифратора във всеки един момент да извежда на изходите информацията подавана от входа. в тази схема съм свързал брояча в режим броене до 8 , тъй като дешифратора е 3 битов, 8 изхода. дори брояча да не е свързан да брой до 8 схемата пак ще работи нормално защото използваните адресни изхода на брояча са само първите 3/Q0-Q2/. следващата особенност е че както в тази схем и за следващите ще използваме цифров генераторен вход вместо схемата 74LS00, защото цифравият генратор от програмата е програмиран много по стабилно като софтуерно решение в програмата. за разлика от цифровият генератор схемата 74LS00 ще се използва в реалната платка, когато се проектира и произведе схемата като реална електронна схема със всички електронни компоненти за правилна и стабилна работа през цялото време.

 

на тази снимка съм показал следващият резултат от поредния подаден импулс от цифровия генератор/часовник/digital clock/. на екрана на брояча на импулсите е числото 1 , на изхода на дешифратора е светнал изход Y1, но в поредността на изходите е вторият изход 2. светодиодите от D1 до D3 показват състоянието на входовете на дешифратора а светодиодите от D4 до D11 показват състоянието на изходите на дешифратора. в момента свети светодиод номер D5 койт показва че втори изход Y1 на дешифратора има състояние логическа 1/+5V/.на тази снимка съм показал следващият резултат от поредния подаден импулс от цифровия генератор/часовник/digital clock/. на екрана на брояча на импулсите е числото 6 , на изхода на дешифратора е светнал изход Y6, но в поредността на изходите е вторият изход 6. светодиодите от D1 до D3 показват състоянието на входовете на дешифратора а светодиодите от D4 до D11 показват състоянието на изходите на дешифратора. в момента свети светодиод номер D10 койт показва че втори изход Y6 на дешифратора има състояние логическа 1/+5V/.на тази снимка съм показал следващият резултат от поредния подаден импулс от цифровия генератор/часовник/digital clock/. на екрана на брояча на импулсите е числото 7 , на изхода на дешифратора е светнал изход Y7, но в поредността на изходите е вторият изход 2. светодиодите от D1 до D3 показват състоянието на входовете на дешифратора а светодиодите от D4 до D11 показват състоянието на изходите на дешифратора. в момента свети светодиод номер D11 койт показва че втори изход Y7 на дешифратора има състояние логическа 1/+5V/.